لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تعاونی در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج ثبت موسسه در کرج
ثبت شرکت های تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی در کرج ثبت شرکت تولیدی صنعتی در کرج ثبت شرکت معماری در کرج ثبت شرکت عمرانی ساختمانی در کرج
خدمات ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج شرایط ثبت شرکت در کرج مدت زمان ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج اداره ثبت شرکتها در کرج انتخاب نام شرکت استعلام نام شرکت
ثبت تغییرات شرکت
ثبت تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی عام در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج
تماس با ما

ثبت تغییر آدرس شرکت در کرج


کرج ثبت در این مقاله تلاش و کوشش نموده است تا در مورد ثبت تغییر آدرس شرکت در کرج مطالبی را به متقاضیان محترم ارائه نماید مقاله را مطالعه نمایید و چنانچه با هر سوال یا مسئله ای مواجه شدید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

در برخی مواقع شرکت ها بر اساس دلایلی محل فعالیت خود را در کرج  جابجا میکنند در کلیه شرکت ها می توانید با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تغییر آدرس شرکت در کرج را اعمال نمایید زمانی که در بند 3 اساسنامه شرکتهای سهامی خاص و شرکت با مسدولیت محدود تغییر ادرس شرکت را به هیئت مدیره واگذار کرده باشند در نتیجه بر اساس صلاح دید هیئت مدیره می تواند آدرس شرکت را تغییر داد هم چنین می تواند شعبات دیگری برای شرکت نیز تاسیس نمایند. در نتیجه می توان گفت اگر در اساسنامه قید شده باشد که بر عهده هیئت مدیره است در غیر اینصورت برعهده مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییر آدرس شرکت در کرج

 1. ارائه رونوشت مدارک شناسایی کلیه اعضای شرکت اعم از هیئت مدیره و سهامداران.
 2. ارائه رونوشت روزنامه تاسیس شرکت.
 3. ارائه رونوشت آگهی تاسیس شرکت.
 4. ارائه آگهی آخرین تغییرات در صورت وجود.

مراحل تغییر آدرس شرکت در کرج

زمانی که شرکتی تصمیم به ثبت تغییر آدرس می نماید بر اساس نوع قالب ثبتی شرکت انجام مراحل ثبت تغییر آدرس متفاوت می باشد که در ذیل باید به آن پرداخته شود :

اقدامات لازم برای تغییر محل شرکت سهامی

مجمع عمومی فوق العاده در ابتدا تشکیل می شود بر اساس موارد ذکر شده صورتجلسه آن تنظیم می گرددو هیئت رئیسه آنرا امضا می نماید.

کلیه موارد و قوانین ثبتی تجارتی را رعایت نموده و بر اساس آن مطابق اساسنامه شرکت تغییرات را اعمال نمایید.

در صورتی که دراساسنامه شرکت تغییر محل فعالیت شرکت بر عهده هیئت مدیره باشد در نتیجه وظیفه هیئت مدیره تنظیم نمودن صورتجلسه ای ثبت تغییرات آدرس شرکت می باشد . در صورتی که تغییر آدرس شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد ابتدا باید موسس پرونده ثبتی شرکت را به شهرستان دیگر انتقال داده و سپس هیئت مدیره برای تنظیم و تصویب تغییر ادرس شرکت اقدامات لازم را انجام می دهد.

اقدامات لازم برای تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود

ابتدا مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل داده و سپس صورت جلسه آن را تنظیم نموده و اعضا با قید میزان سهم الشرکه خود ذیل آن را امضا نمایند.

در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود باید تشریفات دعوت شرکا وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه داده شود.

در صورتی که تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند می بایست وفق ماده 109 قانون نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در بالای صورت جلسه تنظیمی نوشته شود و آنان ذیل صورت جلسه را امضاء نمایند.

صورتجلسه ی تنظیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع توسط شرکاء یا وکیل رسمی شرکت تحویل اداره ثبت شرکت ها و نسبت به ثبت آن اقدام و پس از پرداخت هزینه های قانونی ذیل  ثبت دفتر را امضاء نمودند.

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود(تضامنی-نسبی)

بسمه تعالی

نام شرکت ....................شماره ثبت .....................و شناسه ملی....................سرمایه ثبت شده ..............ریال در تاریخ......................... ساعت...................... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکا                                                     میزان سهم الشرکه

 1. خانم/آقای...........................دارای...........................ریال سهم الشرکه...........................
 2. خانم/آقای...........................دارای...........................ریال سهم الشرکه...........................
 3. خانم/آقای...........................دارای...........................ریال سهم الشرکه...........................
 4. خانم/آقای...........................دارای...........................ریال سهم الشرکه...........................

محل شرکت از (آدرس قبلی)تهران ..................خیابان.........................کوچه .................... پلاک................ کدپستی..................... تلفن...................... کوچه.............. پلاک.......... کد پستی................... تلفن................. انتقال یافت در نتیجه ماده .................. اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم/آقای.............. احدی از شرکت(یا مدیر عامل در صورتیکه از بین شرکا باشد) یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 1. خانم/آقای.....................امضاء
 2. خانم/آقای.....................امضاء
 3. خانم/آقای.....................امضاء

همان طور که ملاحظه شد،در صورتجلسه ی فوق،تغییرمحل به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده اعمال می گردد.

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت.....................شماره ثبت.....................و شناسه ملی...................سرمایه ............................ریال در تاریخ ........................ساعت ...............................جلسه هیات مدیره شرکت با  محل شرکت از آدرس قبلی................................کد پستی:........................انتقال یافت.

آقای/خانم...........................احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیر عامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیات مدیره...........

در رابطه با صورتجلسه ،رعایت نکات ذیل الزامی است.

_ کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.

_کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir  صورت می گیرد.

__صورتجلسه در سه نسخه تهیه و به امضاء اعضاء هیات مدیره برسد و یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز پس از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال و سپس بارکد پستی در سیستم درج گردد.

_ چنانچه تغییر آدرس شرکت از یک خیابان به خیابان دیگر باشد تنها کافی است یک صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم نمود.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ورود و خروج شرکای شرکت در کرج

ر زمانی که شرکتی در کرج تاسیس می شود اعضا و شرکایی برای خود انتخاب می نمایند که این اعضا و شرکا می توانند بر اساس دلایلی با شرکت دیگر همکاری نداشته باشندکه در این مقاله می توانید از شرایط لازم ورود و خروج شریک اطلاعات لازم را مطالعه نمایید .

مراحل ثبت تغییرات شرکت در کرج

پس از ثبت شرکت در کرج این امکان وجود دارد که سهامداران و اعضای هیئت مدیره تصمیم به اعمال تغییراتی در شرکت بگیرند

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص

شرکتهای سهامی خاص در کرج بعد از تاسیس می توانند در مواردی که در اساسنامه قرار دارد تغییراتی نیز اعمال نمایند و الزامی است که این تغییرات آگهی آن بعد از ثبت در اداره ثبت شرکتها منتشر شود.

تغییر موضوع فعالیت شرکت در کرج

موضوع و مبحث تعیین موضوع شرکت در کرج یکی از مهم ترین و بنیادی ترین مبحث ها در تأسیس و راه اندازی شرکت در کرج است. بعد از ثبت شرکت موضوع فعالیت شرکت نیز امکان تغییر را دارد که در این مقاله مطالبی را مطالعه نمایید

تغییر موضوع شرکت مسئولیت محدود در کرج

مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود و موضوع تغییر فعالیت شرکت با مسئولیت محدود در کرج در آن مجمع ذکر می شود و در پایان جلسه صورتجلسه آن نیز تنظیم می گردد دراین مقاله به توضیحات بیشتر پرداخته می شود

مجمع عمومی فوق العاده چیست ؟

از اجتماع مالکان سهام مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی تشکیل می گردد. در این مقاله می توانید از وظایف مجمع عمومی فوق العاده اطلاعاتی را کسب نمایید .

ثبت تغییر آدرس شرکت در کرج

در برخی مواقع شرکت ها بر اساس دلایلی محل فعالیت خود را در کرج جابجا میکنند در کلیه شرکت ها می توانید با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تغییر آدرس شرکت در کرج را اعمال نمایید

ثبت انحلال شرکت

شرکتها بر اساس مواردی دیگر قادر به فعالیت نمی باشند در این مورد به اصطلاح می گویند که شرکت منحل شده است. انحلال شرکت از موارد مهم تغییرات شرکت می باشد که بعد از ثبت این امکان برای کلیه شرکت وجود دارد که در این مقاله توضیحاتی می پردازیم لطفا مطالعه نمایید .

ثبت تغییرات شرکت چگونه صورت می گیرد ؟

گاهی ممکن است در شرکت الزاماتی به وجود بیاید که نیاز باشد تغییر و تحولاتی در آن صورت بگیرد .مقصود و هدف از دگرگونی ها و تصمیم های شرکت ها تمامی دگرگونی ها و تصمیم های شرکت می باشد

انواع تغییرات شرکت

هر کدام یک از تغییرات شرکت تابع مقررات و قوانینی می باشد که مخصوص به خود است و چارچوب هایی دارد که به خود متعلق می باشد به همین منظور این تغییرات برای رشد و توسعه هر شرکتی از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار می باشد.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟