لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تعاونی در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج ثبت موسسه در کرج
ثبت شرکت های تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی در کرج ثبت شرکت تولیدی صنعتی در کرج ثبت شرکت معماری در کرج ثبت شرکت عمرانی ساختمانی در کرج
خدمات ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج شرایط ثبت شرکت در کرج مدت زمان ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج اداره ثبت شرکتها در کرج انتخاب نام شرکت استعلام نام شرکت
ثبت تغییرات شرکت
ثبت تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی عام در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج
تماس با ما

کرج ثبت

ثبت شرکت در کرج

هزینه ثبت شرکت در کرج بررسی هزینه های ثبتی ادامه مراحل ثبت شرکت در کرج بررسی نحوه و چگونگی ثبت شرکتادامه استعلام نام شرکتبررسی نام شرکتهای ثبت شده
ادامه
انتخاب نام شرکتچگونگی انتخاب نام شرکت
ادامه

ثبت شرکت در کرج

ثبت شرکت در کرج در حقیقت به مشارکت دو یا چند نفر در جهت انجام فعالیت یکسان با یکدیگر گفته می شود که از طریق ثبت شرکت در کرج ، میتوانند فعالیت خود را به طور قانونی شروع نمایند. ثبت شرکت برای اقدام به فعالیت شرکا اجباری بوده و تنها از این طریق می توانند مورد حمایت قانون تجارت قرار گیرند. برای ثبت شرکت در کرج باید مواردی را در نظر گرفت که در قسمت های بعدی بطور مجزا به آنها خواهیم پرداخت و مورد بررسی قرار خواهیم داد.

موضوع فعالیت شرکت

هرگاه یک شرکت بخواهد تشکیل شود باید در ابتدا موضوع فعالیت کاری شرکت مورد بررسی قرار گیرد. هر مجموعه ای دارای اهدافی برای کسب و کار خود می باشد که زیر شاخه ی صنعت و تخصص خاص خود قرار می گیرد. بطورمثال ممکن است شرکت شما بخواهد در زمینه صادرات و واردات فعالیت نماید. در این صورت موضوع فعالیت شما باید شرکت بازرگانی در نظر گرفته شود. از طرفی دیگر ممکن است موضوع فعالیت شرکت شما نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد. در اینصورت ابتدا مجوز فعالیت گرفته شود. مجوزهای صادره از ارگان های ذیصلاح دارای شرایط خاصی بوده و تنها در مورد موضوع مدنظر وجاهت قانونی دارد.

سرمایه شرکت

در مرحله ی بعدی از مقدمات ثبت شرکت ، باید میزان سرمایه ی شرکت خود را در نظر بگیرید. سرمایه ی شرکت در اصلاح به آورده ی شرکا گفته می شود که به معنای سرمایه ی اولیه راه اندازی فعالیت یا کسب و کار شرکت می باشد. سرمایه ی شرکت می تواند هم به صورت نقدی باشد و هم به صورت غیر نقدی. سرمایه ی شرکت به عنوان تضمین ضمانت پرداخت شما نسبت به قراردادهای شرکت با مشتریان می باشد. علاوه بر آن مبلغ سرمایه ی شرکت شما تاثیر بسیاری در عقد قراردهای دولتی از جمله مناقصات یا مزایدات خواهد داشت.

آدرس شرکت

یکی از مواردی که در هنگام ثبت شرکت باید مشخص گردد ، محل قانونی شرکت است که به عنوان آدرس شرکت باید در نظر گرفته شود. آدرس شرکت باید مکانی باشد که دارای کاربری اداری یا تجاری باشد. از دیگر خصوصیات مهمی که برای آدرس شرکت در نظر گرفت ، قرارداد خرید یا اجاره شرکت است که باید به اسم شرکت باشد و به اسم شخص مورد قبول قانون نخواهد بود. علت این امر این است که از لحاظ قانون مکان شرکت باید دارای اسناد قابل قبول باشد. چرا که برای طرفین حساب شرکت داشتن آدرس دقیق و مشخص برای شرکت بسیار حائذ اهمیت خواهد بود.

اعضا هیئت مدیره شرکت

اعضا هیئت مدیره شرکت به مجوعه افرادی گفته می شود که به عنوان تصمیم گیرندگان و گردانندگان شرکت انتخاب می شوند. هیئت مدیره شرکت وظیفه ی اداره ی شرکت را از طرف سهامداران یا شرکا داشته و هدف از تشکیل آن قرار گرفتن اعضا با سمت های مشخص و وظایف مشخص می باشد. هر یک از اعضا هیئت مدیره طبق قانون تجارت ایران دارای وظلیف مشخصی می باشند که در اساسنامه ی شرکت به آن وظایف اشره شده است.

مدیرعامل شرکت

مدیرعامل شرکت به عنوان مجری شرکت و تصمیمات هیئت مدیره شرکت می باشد. مدیرعامل در بین اعضا هیئت مدیره نقش اجرائی شرکت را داشته و میتوان گفت که در قراردادها و یا در ارگان های دولتی به عنوان نماینده ی قانونی شرکت شناخته می شود. یکی از مهمترین مواردی که باید در نظر گرفت این است که مدیرعامل چه در بین شرکت های با مسئولیت محدود و چه سهامی خاص تنها شخصیتی می باشد که می تواند خارج از سهامداران باشد. نقش مدیرعامل در شرکت بسیار کلیدی بوده و تاثیرات بسیاری در به سرانجام رسیدن اهداف شرکت در حوزه فعالیت شرکت شما خواهد داشت .

حق امضا شرکت

مسئله ی بعدی که باید در نظر گرفت ، مشخص نمودن دارندگان حق امضا شرکت می باشد ، که در اساسنامه ی شرکت ثبت و در اداره ی ثبت شرکتها معتبر می باشد. حق امضا شرکت به دو بخش اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و اوراق اداری شرکت تقسیم بندی می شود. اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شامل چک ، سفته ، قراردادهای شرکت باشرکت ها یا اشخاص ثالث و بسیاری موارد دیگر می باشد. حق امضا شرکت را می توان به یک شخص و یا چند شخص به صورت متفقا یا منفردا داد.

ثبت تغییرات شرکت

عموما شرکت ها پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها کرج ، ممکن است نیازمند تغییراتی در هر یک از موارد بالا باشند. این تغییرات می تواند شامل تغییر آدرس شرکت ، تغییر اعضا هیئت مدیره ، تغییر سمت اعضا ، تغییر حق امضا ، تغییر موضوع فعالیت شرکت و یا تغییر سرمایه ی شرکت ( افزایش یا کاهش سرمایه ) باشد. برای اعمال تغییرات شرکت باید طبق مجامع قانونی شرکت اعم از عمومی یا عادی رفتار نمود. نقش سهامداران یا اعضا هیئت مدیره در هر یک از تغییرات متفاوت می باشد و برای هر یک باید موارد مشخصی را در نظر گرفت و نیازمند یک فرد کاردان در این زمینه حائذ اهمیت می باشد.

 
مقدمات پس از ثبت شرکت در کرج
مهمترین موارد پس از ثبت شرکت در کرج

روزنامه رسمی

یکی از مهمترین مواردی گه پس از ثبت شرکت باید به آن پرداخت ، انتشار ثبت شرکت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. این روزنامه به عنوان یکی از منابع اصلی مقررات وضع گردیده کشور و امور مربوط به قوه قضائیه علی الخصوص اداره ثبت شرکتها می باشد. در سال های اخیر انتشار در روزنامه کثیرالانتشار نیز اجباری گردیده است.

دفاتر پلمپ تجاری

پس از انتشار روزنامه رسمی نوبت به دریافت دفاتر پلمپ شرکت می باشد. این دفاتر به عنوان دفاتر قانونی شرکت بوده که شامل یک دفتر کل و یک دفتر روزنامه می باشد. طبق قانون تجارت شرکت ها موظف به ثبت اطلاعات مالی خود در این دفاتر می باشند. علاوه بر آن شرکتها موظف به ثبت اطلاعات بیمه خود در این دفاتر بوده و غیر از آن قابل قبول نخواهد بود.

کد اقتصادی

پس از دریافت دفاتر پلمپ باید در اداره دارایی تشکیل پرونده مالیاتی صورت پذیرد. تشکیل پرونده مالیاتی بهمعنای معرفی شرکت به دارایی می باشد و پس از تکمیل مدارک در اداره مالیات کد اقتصادی برای شرکت صادر خواهد شد. این کد معرف شرکت در داد و ستد و قراردادها می باشد.
 

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟