لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تعاونی در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج ثبت موسسه در کرج
ثبت شرکت های تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی در کرج ثبت شرکت تولیدی صنعتی در کرج ثبت شرکت معماری در کرج ثبت شرکت عمرانی ساختمانی در کرج
خدمات ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج شرایط ثبت شرکت در کرج مدت زمان ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج اداره ثبت شرکتها در کرج انتخاب نام شرکت استعلام نام شرکت
ثبت تغییرات شرکت
ثبت تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی عام در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج
تماس با ما

مدارک ثبت شرکت در کرج


تواق کردن دو یا چند نفر و در بین گذاشتن سرمایه و مشارکت آنها در امور فعالیتی یکسان ومنعقد کردن پیمانی که بر آن پای بند باشند می توانند با داشتن شرایط قانون تجارت شرکت را ثبت نمایند. تقسیم بندی سود بدست آورده از فعالیت های شرکت و هم چنین زیانهای وارده به شرکت سرمایه سهیم می شود.

اقسام شرکت های تجارتی

شرکت های تجاری در اشکال مختلف جلوه می کنند.مطابق ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجارتی هفت قسم می باشند :

 1. شرکت های سهامی(خاص و عام)
 2. شرکت با مسئولیت محدود
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی

مزایای ثبت شرکت در کرج

 1. با ثبت شرکت فعالیت به صورت رسمی و قانونی می شود.
 2.  با ثبت شرکت مسئولیت بین چند نفر که به عنوان شریک فعالیت می کنند تقسیم می گردد.
 3.  ارگان ها ، نهاد ها و دولت به اشخاص حقوقی اعتماد و اطمینان بیشتری دارند.
 4.  با ثبت شرکت حمایت بسیار گسترده تر می شود زیرا دولت از اشخاص حقوقی حمایت بیشتری می کند.
 5. امکان شرکت در مناقصات و مزایدات سایر شرکت ها و ارگان ها با ثبت شرکت محقق می شود.
 6. امکان دریافت نمایندگی رسمی از سایر نهاد های داخلی و حتی خارجی با ثبت شرکت ممکن می شود.
 7.  با توجه به اطلاع رسانی و پشتوانه بهتر آن ها بیشتر مشتریان به شرکت ها اعتماد می کنند.
 8. امکان استفاده و بهره برداری بسیار بیشتر از امتیازات ، اعتبارات و تسهیلات سایر سازمان ها با ثبت شرکت امکان پذیر می شود.

جهت ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها ملزم به ارائه دادن مدارکی می باشید این مدارک ممکن است مدارم اعضا و باشد و یا نوع فعالیت و بر اساس هر قالب ثبتی مدارک هر شرکت با هم متفاوت می باشد د راین مقاله به مدارک قالب های ثبتی شرکت می پردازیم :

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام در کرج

 • اساسنامه شرکت دو دو نسخه ارائه داده شود
 • اظهارنامه شرکت در دو نسخه ارائه داده شود
 • ارائه صورتجلسه ای که در مجمع عمومی مؤسسین تنظیم شده است در دو نسخه ارائه داده شود.
 • صورتجلسه هیئت مدیر در دو نسخه ارائه داده شود .
 • در روزنامه ای که آگهی دعوت مجمع عمومی انتشار می یابد قید گردد
 • ارائه مدارک شناسایی مدیران
 • ارائه گواهی بانک مبنی بر آن که 35 درصد از سرمایه شرکت در بانک سپرده شود .
 • ارائه مجوز های لازم برای نوع فعالیت های شرکت که باید ااز مراجع ذی صلاح این مجوز اخذ گردد .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 • ارائه دادن اظهارنامه های شرکت 2 سری از آن
 • ارائه دادن اساسنامه شرکت 2 سری از آن
 • ارائه دادن صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 2 سری از آن
 • ارائه دادن صورتجلسه هیأت مدیره با امضای مدیران انتخاب شده
 • ارائه دادن مدارک هویتی کارت ملی و شناسنامه  کپی برابر اصل دفاتر اسناد رسمی ، اعضا و سهامداران و بازرسین
 • اخذ گواهی از بانک که 35 درصد از مبلغ سرمایه را در بانک سپرده نماید .
 • در صورت وجود آودره شرکت به صورت منقول و غیر منقول ارائه دادن تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری
 • در صورت اینکه سرمایه شرکت از اموال غیر منقول باشد اصل سند مالکیت باید ارائه داده شود .
 • ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
 • ارائه و اخد گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از اعضا هیئت مدیره و بازرسین
 • ارائه وکالتنامه امضا شده
 • ارائه دادن قیم نامه بدین صورت که اعضایی وجود داشته باشد که دارای اهلیت نباشد .

وجود شخص حقوقی یکی از اعضا و یا سهامداران ارائه مدارکی مانند آگهی تأسیس شرکت ، روزنامه رسمی ، کپی از روزنامه آخرین تغییرات  ، در صورت وجود نماینده شخص حقوقی ارائه مدارک هویتی آن

موضوع فعالیتی شرکت در صورت ممکن به اخذ مجوز از ارگان مربوطه الزامی می باشد .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 • ارائه دادن تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 نسخه
 • ارائه دادن شرکتنامه در 2 نسخه
 • ارائه دادن اساسنامه شرکت در دو نسخه
 • ارائه دادن صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره در 2 نسخه
 • مدارک هویتی اعضا و شرکا و مدیران
 • ارائه و اخذ مجوزهای لازم فعالیت شرکت

در شرکت بامسئولیت محدود شرکتنامه قراردادی است که در بین اعضا و افراد منعقد می گردد . تفاوتی که شرکت با مسئولیت محدود دارد یکی عدم پذیره نویسی می باشد که نیاز به پذیره نویسی نیست هم چنین باید موضوع فعالیتی که شرکت با مسئولیت محدود دارد باید مطابق قانون باشد .

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی در کرج

 • ارائه دادن تقاضانامه در دو برگ
 • ارائه دادن شرکتنامه در دو برگ
 • ارائه دادن اساسنامه در دو نسخه
 • فتوکپی از مدارک شناسایی شرکا و اعضا
 • ارائه دادن مجوز های فعالیتی از ارگانهای ذی صلاح

در شرکتنامه شرکتهای تضامنی شرکا باید شرکتنامه ای را تدوین وتألیف نمایند که در آن کلیه حقوق و وظایق و اختیاراتی که شرکا بایدداشته باشد درج شده است .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی در کرج

( ارائه این مدارک در 4 نسخه )

زمانی که مجمع عمومی مؤسس تشکیل می شود در پایان صورتجلسه ای آن تنظیم می گردد

 • اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی
 • دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
 • درخواست را به صورت مکتوب ارائه دهد
 • از وزرات تعاون مجوزهای لازمه را اخذ نموده و طرح پیشنهادی را ارائه دهید
 • مطابق اساسنامه شرکت مقدار لازم تأدیه سرمایه پرداخت گردد و رسید آن ارائه دهید.
 • موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)
 • مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)
 • مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی ( موضوع بند 2 ماده ی 32)

جهت تشکیل شرکت های تعاونی در ابتدا باید اساسنامه آن تنظیم شود و اهداف ان مشخص شود و در اساسنامه شرکتهای تعاونی باید نکاتی رعایت شود :

نام تعاونی با قید کلمه تعاونی؛هدف؛ نوع،حوزه عملیات؛مدت؛مرکز اصلی عملیات و نشانی؛میزان سرمایه؛مقررات مربوط به عضویت؛ارکان،مقررات مالی و کار؛انحلال و تصفیه 

که حداقل اعضاء هر تعاونی از 7 نفر نباید کمتر باشد.یعنی برای تشکیل تعاونی در هر بخش حداقل 7 نفر عضو لازم است و تابعیت کلی تعاونی ها باید ایرانی باشد به علاوه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی شخصیت حقوقی می باشند.

اداره تعاون مجوز ثبت تعاونی را که عبارت است از درخواست ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی جدید التشکیل از مرجع ثبت،به همراه مدارک و اوراق مذکور را به "اداره کل ثبت شرکت ها" در تهران و "اداره ثبت" در شهرستان ها ارسال می کند تا به ثبت تعاونی اقدام کند.

هیات مدیره تعاونی پس از ثبت باید از اداره تعاون برای آن پروانه تاسیس بگیرند و پس از اخذ پروانه تاسیس است که شرکت تعاونی می تواند به فعالیت بپردازند.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

کاهش سرمایه در قانون

ثابت بودن سرمایه شرکت از بارزترین مشخصات آن محسوب می شود. زیرا با وجود این سرمایه از تسویه طلب طلبکاران اطمینان حاصل می شود از اینرو شرکا مجاز به برداشت آن و متعاقبا کاهش آن نمی باشند و نیز اجباری جهت افزایش سرمایه ندارند

ثبت شرکت خدماتی در کرج

برای ثبت شرکت خدماتی در کرج با توجه به فعالیتهای مختلفی که می توانند انجام دهند باید مجوز مرتبط با آن فعالیت از مراجع مربوطه اخذ شود

ثبت شرکت تعاونی در کرج

اشخاص حقیقی و حقوقی جهت انتفاع نیازهای موجود و رشد اقتصادی می توانند با یکدیگر تشکیل شرکت دهند و با همکاری و تعاون بین یکدیگر جهت پیشرفت و بهبود وضع موجود تلاش خواهند کرد.

ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

شرکت سهامی خاص در کرج می بایست تمامی سرمایه را زمان تاسیس تهیه نمایند و قسمتی از سرمایه نیز در حساب بانکی پرداخت شود.

مراحل ثبت تغییرات شرکت در کرج

پس از ثبت شرکت در کرج این امکان وجود دارد که سهامداران و اعضای هیئت مدیره تصمیم به اعمال تغییراتی در شرکت بگیرند

روزنامه رسمی ثبت شرکتها

در جمهوری اسلامی ایران یک سند رسمی و دولتی بنام روزنامه رسمی وجود دارد .که تحت نظارت قوه قضائیه می باشد . از گونه وظایفی که روزنامه رسمی دارد چاپ و نشر آگهی های مربوط به شرکت می باشد .

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

یکی از شرکتهایی که جهت انجام امور تجاری تشکیل می شود شرکت با مسئولیت محدود در کرج می باشد

ثبت شرکت عمرانی ساختمانی در کرج

می توان تشکیل شرکت عمرانی ساختمانی را یکی از مهمترین راه های شروع به فعالیت های بزرگ و پر منفعت برای فعالان و متخصصان این حوزه دانست.

ثبت موسسه در کرج

جهت انجام فعالیتهای غیر تجاری در کرج مانند امور علمی ، ادبی، خیریه و مانند این ها نهادها و موسساتی وجود دارند که ممکن است به منظور سودآوری و یا بدون در نظر گرفتن منفعت مالی آن را تشکیل می دهند.

اخذ جواز تأسیس صنایع

به پروانه ای جواز تاسیس گفته می شود که به ارادی که موفق به اخذ آن شده اند امکان می دهد تا کالاهای قید شده در جواز تاسیس را در شهرک های صنعتی نام برده شده در جواز تولید کنند.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟