لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تعاونی در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج ثبت موسسه در کرج
ثبت شرکت های تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی در کرج ثبت شرکت تولیدی صنعتی در کرج ثبت شرکت معماری در کرج ثبت شرکت عمرانی ساختمانی در کرج
خدمات ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج شرایط ثبت شرکت در کرج مدت زمان ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج اداره ثبت شرکتها در کرج انتخاب نام شرکت استعلام نام شرکت
ثبت تغییرات شرکت
ثبت تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی عام در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج
تماس با ما

تعریف شرکت تجاری


 شرکت های تجاری را به این ترتیب میتوان تعریف کرد:

شرکتهای تجاری، از مجموع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که قصد انجام فعالیتهای تجاری را دارند تشکیل میشود. شرکتهایی که به منظور تجارت تأسیس نشده اند آنها امور تجاری انجام نمی دهند ، به آنها شرکتهای حقوقی یا مدنی گفته میشود.

انواع شرکتهای تجاری

شرکتهای تجاری را از بُعد مقدار مسؤلیت اعضا به چهار گروه به شرح زیر میتوان تقسیم کرد :

شرکتهای تجاری سرمایه ای

به نسبت میزان سرمایه یا درصدی که سهم هر شریک می باشد، مسئولیت شرکا مشخص میشود.  شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکت با مسؤلیت محدود از این دسته می باشند.

شرکتهای تجاری شخصی

در این شرکتها محدودیتی در مسؤلیت شرکا وجود ندارد و تعهدات شرکت مجموع دارایی شرکا را در نظر میگیرد، مانند شرکتهای تضامنی و نسبی.

شرکتهای تجاری مختلط

در شرکتهای تجاری مختلط میزان مسؤلیت بعضی از شرکا به سرمایه آنها بستگی دارد و مسؤلیت دیگران محدودیتی نخواهد داشت. در اصل این شرکتها از تلفیق شرکتهای سرمایه ای و شخصی به وجود می آیند ، شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی از این دسته می باشند، شرکای دسته اول را شرکای عادی و به شرکای دسته دوم  شرکای ضامن گفته میشود.

شرکتهای تجاری کمیّتی

 شرکتهایی هستند که در آن تعداد سرمایه گذاران زیاد است ومسؤلیتی برای شرکا تعریف نشده است و در واقع قصد از ایجاد این شرکتها رفاه اعضای آن است . مانند شرکتهای تعاونی که در این دسته قرار میگیرند.

انواع شرکت های تجاری در ایران

به موجب ماده 20 قانون تجارت شرکتهای تجاری بر هفت گونه بدین شرح طبقه بندی شده اند.

  • شرکتهای سهامی
  • شرکتهای با مسؤلیت محدود
  • شرکتهای تضامنی
  • شرکتهای نسبی
  • شرکتهای مختلط سهامی
  • شرکتهای مختلط غیر سهامی
  • شرکتهای تعاونی تولید و مصرف

تفاوتهای موجود در شرکتهای مدنی و تجاری

– شرکت مدنی غالبا پس از ثبت در دفاتر رسمی جنبه اجرایی پیدا می کند ( شراکت ورثه در میراث از مواردی است که نیازمند ثبت نمیباشد ) ، در صورتیکه شرکت تجاری پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها محاز به فعالیت می باشد.

– شرکت مدنی دارای وجهه حقوقی نمی باشد، در حالی که چهارچوب شرکت تجاری در واقع یک شخصیت حقوقی است.

– شرکت مدنی نیازی به جای ثابت و تابعیت ندارد، در حالی که شرکت های تجاری حتما باید از جای ثابت و تابعیت برخوردار باشند.

–  شرکتهای مدنی به معاملات غیر تجاری میپردازند، در صورتیکه شرکتهای تجاری در راستای معاملات تجاری فعالیت میکنند.

– در شرکتهای تجاری قانون خاصی حکمفرماست و این شرکتها با نظم و مقررات خاصی مشغول فعالیت می باشند و حتی انواع آنها مشخّص و محدود شده اند و قوانین ملموسی را بر آنها در نظر گرفته است، در صورتیکه شرکتهای حقوقی از تصمیم و اراده شرکا پیروی می کنند  هر طور که تمایل داشته باشند ( به شرطی که با قانون مدنی مغایرت نداشته باشد) می توانند شرکت تشکیل دهند.

– برای تشکیل شرکت مدنی حضور حداقل دو نفر به صورت دائم ضروری می باشد.در حالی که حضور حداقل سه نفر جهت تاسیس شرکت های تجاری ضروری می باشد.  ( مانند شرکت سهامی خاص ).

– شرکتهای تجاری حتماً و ضرورتاً در نتیجه اختیار و اراده شرکا به وجود می آیند ، ولی بعضی از شرکتهای مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود می آیند ( مثل شراکت وراث در مال الترکه)

– در شرکتهای تجاری با توجه به نوع شرکت مسئولیت شرکا ممکن است با توجه به مقدار سهم، محدود به سرمایه ، نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه و یا مختلط باشد، در حالی که در شرکتهای مدنی مسؤلیتی به این شکل وجود ندارد و در امور مدنی مسئولیتها بصورت منفرد می باشد.

–  با توجه به نوع شرکت شکل سود و زیان شرکتهای تجاری متفاوت است و اساس کار مسؤلیت شرکا در شرکت می باشد. ، در صورتی که در شرکتهای مدنی همیشه نحوه تقسیم سود و زیان با توجه به  سهم می باشد.

– ورشکستگی ، تصفیه و مرور زمان مختص شرکتهای تجاری و تجار است، در حالی که در امور مدنی فردی ناتوان مالی میتواند تقاضای اعسار نماید بدین معنی که فرد بدلیل عدم دسترسی به مال خود یا کافی نبودن دارایی قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی خود تقاضای اعسار دهد و پس از اعمال حکم بصورت اقساط   مقررات اعسار جاری می گردد.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

مالیات کارت بازرگانی

دارا بودن کارت بازرگانی به تنهایی منجر به وضع مالیات نمی گردد بلکه درآمد مشمول مالیات مشخص می کند مالیات قابل پرداخت چه مقداری است.

ثبت تغییرات شرکت بامسئولیت محدود در کرج

مؤسس شرکت و قالب ثبتی شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب نموده است و بعد از ثبت قانونی آن در اداره ثبت شرکتها اقدام به تغییراتی در متون و قوانین اساسنامه شرکت می نماید

ثبت شرکت تضامنی در کرج

شرکت تضامنی شرکت تجاری محسوب میشود که جهت امور تجاری بین دو یا چند نفر شکل می گیرد که شرکا در آن دارای مسئولیت تضامنی می باشند.

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج

اعمال نمودن این تغییرات شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده و یا عادی بطور فوق العاده و یا در صورت داشتن اختیار هیئت مدیره باید یکی از مجامع فوق برگزار شده و بر اساس تصمیماتی که در جلسه عنوان می شود تغییرات مورد بررسی قرار گرفته و در آخر صورتجلسه مجمع نیز تنظیم گردد

ثبت شرکت سهامی عام در کرج

شرکت سهامی عام در کرج از زمره شرکتهای بزرگ می باشد که میتواند سهام شرکت را به دیگران واگذار نماید و پس از اعلام پذیره نویسی مردم به بانک مراجعه کرده و برگه ی تعهد سهام را اخذ کرده امضا می نمایند

شرایط ثبت شرکت در کرج

در ابتدا باید جهت ثبت شرکت در کرج باتوجه به قالب ثبتی آن ، شرایط ثبت شرکت در کرج را داشته باشد که قابل ثبت باشد.

آگهی کاهش سرمایه

گاهی ممکن است ضرر و زیان وارده بر شرکت، قدری باشد که حداقل نصف سرمایه‌ی شرکت را از بین ببرد، در این مواقع مجبور به کاهش سرمایه به طور اجباری بوده و در غیر این صورت با انحلال شرکت مواجه خواهیم شد.

مراحل ثبت تغییرات شرکت در کرج

پس از ثبت شرکت در کرج این امکان وجود دارد که سهامداران و اعضای هیئت مدیره تصمیم به اعمال تغییراتی در شرکت بگیرند

مدارک ثبت شرکت در کرج

جهت ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها ملزم به ارائه دادن مدارکی می باشید این مدارک ممکن است مدارک اعضا و باشد و یا نوع فعالیت و بر اساس هر قالب ثبتی مدارک هر شرکت با هم متفاوت می باشد

روزنامه رسمی ثبت شرکتها

در جمهوری اسلامی ایران یک سند رسمی و دولتی بنام روزنامه رسمی وجود دارد .که تحت نظارت قوه قضائیه می باشد . از گونه وظایفی که روزنامه رسمی دارد چاپ و نشر آگهی های مربوط به شرکت می باشد .

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

هم اکنون آنلاین نیستیم . جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟