لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تعاونی در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج ثبت موسسه در کرج
ثبت شرکت های تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی در کرج ثبت شرکت تولیدی صنعتی در کرج ثبت شرکت معماری در کرج ثبت شرکت عمرانی ساختمانی در کرج
خدمات ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج شرایط ثبت شرکت در کرج مدت زمان ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج اداره ثبت شرکتها در کرج انتخاب نام شرکت استعلام نام شرکت
ثبت تغییرات شرکت
ثبت تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی عام در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج
تماس با ما

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص


موسسان شرکت سهامی خاص،بعد از ثبت شرکت به این نیاز پیدا می کنند که در آن ها تغییراتی را ایجاد کنند.این تغییرات و تصمیم ها باید براساس قانون تجارت ثبت شوند.

در شرکت سهامی خاص می توان تغییراتی که در ذیل ذکر شده است را مطابق اساسنامه انجام داد:

 1. تغییر نام شرکت.
 2. تغییر موضوع شرکت.
 3. تغییر محل شرکت.
 4.  نقل و انتقال سهام (اگر براساس اساسنامه عهده دار نقل و انتقال هیات مدیره باشد.)
 5. نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد.)
 6. تغییر نام شرکت.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

 1. رونوشت برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضای جدید ، بازرسین و سهامداران ارائه گردد.
 2. رونوشت شناسنامه و کارت ملی اعضای قدیم و جدید ارائه گردد.
 3. تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید ارائه گردد.
 4.  اسامی اشخاصی که حق امضا دارند ارائه گردد.
 5. آدرس و کد پستی شرکت ارائه گردد.
 6. سمت اعضای جدید و قدیم ارائه گردد.
 7. رونوشت آخرین آگهی تغییرات ارائه گردد.
 8. مبلغ سرمایه و ارزش ریالی ارائه گردد.
 9. رونوشت کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید که در دفاتر اسناد رسمی برابر اصل شده است ارائه گردد.
 10. برگه دارایی در صورت نقل و انتقال سهام ارائه گردد.

مراحل ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

 1. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود و بعد از آن صورتجلسه تنظیم می گردد و بایستی اعضای هیات رئیسه ذیل آن را تنظیم کنند.
 2. مراسم دعوت بایستی با توجه و مطابق قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت رعایت گردد.
 3. بعد از آن که صورتجلسه تنظیم گردید ، موارد ذیل بایستی در اصل صورتجلسه الحاق گردد:

الف:فهرست سهامدارانی که در جلسه حاضر بودند و ذیل آن ها را امضا کرده اند.

ب:اصل روزنامه که دربردارنده ی آگهی دعوت می باشند.

یادآوری: قبل از صورتجلسه تغییر نام به اداره ثبت ثبت شرکت ها تسلیم شود بایستی شخص درخواست کننده به منظورپرداخت نمودن هزینه های ثبتی مبادرت نماید و بعد از آن به واحد معین نمودن نام به منظور دریافت و ثبت نام جدید رجوع کند.

ب) تغییر موضوع شرکت :

 1. مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود و صورتجلسه تنظیم می شود و ذیل آن را اعضای هیات رئیسه امضا می نمایند.
 2. دعوت بایستی با عنایت و  بر اساس قانون تجارت و اساسنامه ی شرکت رعایت گردد.
 3. درصورتی که کارشناس اعلام نماید که به مجوزی نیاز می باشد بایستی دریافت گردد و به کارشناس مربوطه ارائه داده شود.
 4. پس  از آن که صورتجلسه تنظیم گردید در اصل صورتجلسه بایستی موارد ذیل پیوست شود:

الف: فهرست سهامدارانی که در شرکت حضور داشتند و ذیل آن را به امضا رسانده اند.

ب: اصل روزنامه ای که شامل  آگهی دعوت و جواز دریافت شده می باشد بایستی به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد. ج) محل شرکت تغییر می یاید.

مراحل و مدارک مورد نیاز:

 1. جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود و صورتجلسه بایستی تنظیم شود و ذیل آن را هیات رئیسه به امضا برسانند.
 2. مراسم  دعوت بایستی با توجه و بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت رعایت شود.

تذکر1 : چنانچه  مسئولیت تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره ی شرکت واگذار شده باشد هیات مدیره با تنظیم نمودن صورتجلسه به منظور ثبت تغییر محل شرکت مبادرت می نمایند.

تذکر 2 : درصورتی که تغییر محل شرکت شهرستانی به شهرستان دیگری باشد بایستی پرونده ی شرکت به شهرستانی که مربوط می باشد ارسال شود.

د) نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیئت مدیره باشد)

مراحل و مدارک مورد نیاز:

1. هیات مدیره مجمع هیات مدیره تشکیل می شود.

2. صورتجلسه ای  که ذیل آن را  اعضای هیات مدیره و خریداران و فروشندگان سهام به امضا رسانده اند تهیه و تدوین می شود.

3.رونوشت شناسنامه ی سهامداران جدید ارائه گردد.

4.ورقه تصفیه حساب، سهامی که از دایره ی امور مالیاتی کشور دریافت شده است ارائه گردد. (قسمت مالیات بر شرکت ها)

5.لیست مالکان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام ارائه گردد.

پس از آن که جلسه تشکیل شد وصورتجلسه تنظیم گردید بایستی مدارک به اداره ثبت شرکت ها تسلیم گردد.

تذکر:درصورتی که جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد،رعایت نمودن محتوای  اساسنامه در رابطه با ،حد نصاب الزامی و ضروری می باشد.

ه) نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی مجمع عمومی فوق العاده باشد)

مراحل و مدارک مورد نیاز:

 1. جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود و صورتجلسه  ای که به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده ی سهام رسیده است تنظیم و تدوین می گردد.
 2. رونوشت سهامدار یا سهامداران جدید ارائه گردد.
 3. از اداره ی امور مالیاتی کشور تصفیه حساب (مالیات) نقل و انتقال سهام دریافت شود. (مالیات بر شرکت ها)
 4. لیستی از مالکان سهام قبل از نقل و انتقال به صورت نک تک ارائه گردد.
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت تغییر آدرس شرکت در کرج

در برخی مواقع شرکت ها بر اساس دلایلی محل فعالیت خود را در کرج جابجا میکنند در کلیه شرکت ها می توانید با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تغییر آدرس شرکت در کرج را اعمال نمایید

انواع تغییرات شرکت

هر کدام یک از تغییرات شرکت تابع مقررات و قوانینی می باشد که مخصوص به خود است و چارچوب هایی دارد که به خود متعلق می باشد به همین منظور این تغییرات برای رشد و توسعه هر شرکتی از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار می باشد.

تغییر موضوع شرکت مسئولیت محدود در کرج

مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود و موضوع تغییر فعالیت شرکت با مسئولیت محدود در کرج در آن مجمع ذکر می شود و در پایان جلسه صورتجلسه آن نیز تنظیم می گردد دراین مقاله به توضیحات بیشتر پرداخته می شود

ثبت تغییرات شرکت چگونه صورت می گیرد ؟

گاهی ممکن است در شرکت الزاماتی به وجود بیاید که نیاز باشد تغییر و تحولاتی در آن صورت بگیرد .مقصود و هدف از دگرگونی ها و تصمیم های شرکت ها تمامی دگرگونی ها و تصمیم های شرکت می باشد

مجمع عمومی فوق العاده چیست ؟

از اجتماع مالکان سهام مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی تشکیل می گردد. در این مقاله می توانید از وظایف مجمع عمومی فوق العاده اطلاعاتی را کسب نمایید .

ثبت انحلال شرکت

شرکتها بر اساس مواردی دیگر قادر به فعالیت نمی باشند در این مورد به اصطلاح می گویند که شرکت منحل شده است. انحلال شرکت از موارد مهم تغییرات شرکت می باشد که بعد از ثبت این امکان برای کلیه شرکت وجود دارد که در این مقاله توضیحاتی می پردازیم لطفا مطالعه نمایید .

تغییر موضوع فعالیت شرکت در کرج

موضوع و مبحث تعیین موضوع شرکت در کرج یکی از مهم ترین و بنیادی ترین مبحث ها در تأسیس و راه اندازی شرکت در کرج است. بعد از ثبت شرکت موضوع فعالیت شرکت نیز امکان تغییر را دارد که در این مقاله مطالبی را مطالعه نمایید

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص

شرکتهای سهامی خاص در کرج بعد از تاسیس می توانند در مواردی که در اساسنامه قرار دارد تغییراتی نیز اعمال نمایند و الزامی است که این تغییرات آگهی آن بعد از ثبت در اداره ثبت شرکتها منتشر شود.

مراحل ثبت تغییرات شرکت در کرج

پس از ثبت شرکت در کرج این امکان وجود دارد که سهامداران و اعضای هیئت مدیره تصمیم به اعمال تغییراتی در شرکت بگیرند

ورود و خروج شرکای شرکت در کرج

ر زمانی که شرکتی در کرج تاسیس می شود اعضا و شرکایی برای خود انتخاب می نمایند که این اعضا و شرکا می توانند بر اساس دلایلی با شرکت دیگر همکاری نداشته باشندکه در این مقاله می توانید از شرایط لازم ورود و خروج شریک اطلاعات لازم را مطالعه نمایید .

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟