لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تعاونی در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج ثبت موسسه در کرج
ثبت شرکت های تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی در کرج ثبت شرکت تولیدی صنعتی در کرج ثبت شرکت معماری در کرج ثبت شرکت عمرانی ساختمانی در کرج
خدمات ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج شرایط ثبت شرکت در کرج مدت زمان ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج اداره ثبت شرکتها در کرج انتخاب نام شرکت استعلام نام شرکت
ثبت تغییرات شرکت
ثبت تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی عام در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج
تماس با ما

انحلال شرکت با مسئولیت محدود در کرج


یکی از متداول ترین شرکت های بازرگانی در کشور ایران که میان اعضای یک خانواده و یا اشخاص فامیل و دوستان و آشنایان تشکیل می شود شرکت با مسئولیت محدود می باشد.شرکت با مسئولیت محدود مطابق ماده 94 قانون تجارت شرکتی می باشد که میان دو یا چند نفر جهت انجام کارهای تجاری تشکیل می شود و هر کدام یک از شرکا بدون اینکه سرمایه آن ها به سهام و قطعات سهام تقسیم گردیده باشد تنها تا اندازه ای که به شرکت آورده اند در برابر قروض و دیون شرکت مسئولیت دارند.

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود

برای ثبت انحلال این شرکت به این مدارک نیار خواهید داشت:

  1. اصل صورت جلسه انحلال شرکت ارائه شود.
  2. آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن چاپ می شود ارائه شود.
  3. رونوشت  شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد ارائه شود.
  4. سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده با بیشتر شرکاء تشکیل شده باشد ارائه شود.

انحلال شرکت با مسئولیت محدود در کرج از گونه موارد شایانی می باشد که شرکا و موسسین شرکت بر اساس دلایلی شرکت را منحل می نمایند که در ذیل به این موارد اشاره می شود :

دلایل عام انحلال شرکت با مسئولیت محدود در کرج

شرکت با مسئولیت محدود مانند هر شرکت دیگری در موارد زیر منحل می‌شود:

  1. چنانچه هدفی که شرکت به منظور آن راه اندازی شده است اجرا  نشده باشد و یا به طور کلی امکان دستیابی به آن غیر ممکن باشد شرکت منحل می شود.
  2. در صورتی که برای شرکت مدت زمان مشخصی  در نظر گرفته شود و این زمان بگذرد ولی شرکا تمایلی به تمدید آن نداشته باشند شرکت منحل می شود.
  3. تصمیم همه شرکا: از آنجایی که کلیه ی شرکا قرارداد تاسیس شرکت را میان خود منعقد کرده اند به همین علت با موافقت همه شرکا می توانند شرکت را منحل کنند و از این قرارداد صرف نظر کنند.  
  4. منتفی شدن تعدد شرکا، در صورتی که شرکا از ادامه فعالیت صرف نظر کنند و یک شریک در شرکت باقی بماند شرکت منحلمی شود.
  5. درصورت ورشکستگی ، وقتی شرکتی به عنوان ورشکسته اعلام می شود به این معنی می باشد که شرکت در پرداخت مبالغی که بر عهده شرکت می باشد توانایی لازم را ندارد.لازم به ذکر است که شرکت بعد از اعلام ورشکستگی در اداره امور شرکت  دیگری  هیچ گونه دخالتی نخواهد داشت و شرکت منحل می شود.

دلایل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود در کرج

قانون تجارت در بند‌های «ب» ، «ج» و «د» ماده 114 موارد اختصاصی انحلال شرکت با مسئولیت محدود را بیان کرده است. این موارد عبارت است از:

 1- چنانچه تعدادی از شرکا که اندازه  سهم آن‌ها بیشتر از نصف سرمایه شرکت باشد تصمیم به انحلال  بگیرند. (بند ب م 114 ق. ت) این اکثریت، اکثریت سرمایه‌ای می باشد. در نتیجه  هنگامی که دو نفر از بیست نفر شریک بیشتر از 50% سرمایه شرکت را در بر داشته باشند، در هر زمان که بخواهند  این امکان برایشان فراهم م باشد تا شرکت را بر اساس این بند منحل کنند.

این بند چنین بیان می دارد که به هیچ صورتی  اکثریت سرمایه‌ای را نمی توان  تغییر داد. مثلاً نمی‌توان اکثریت را 70% یا 30% قرارداد.

شایان ذکر است که  ممکن است بعضی از  شرکا که دارای اکثریت سرمایه می باشند ‌از  این بند سو استفاده  کنند و سبب از بین رفتن حقوق شرکا ی دیگر شود، زیرا آن‌ها می‌توانند با ترعیب شرکای دیگر  به منحل نمودن شرکت  ، نظرات و تصمیمات خودشان را در شرکت اجرا کنند.

2- در صورتی که به علت زیان هایی که  به شرکت وارد شده است  نصف سرمایه شرکت ضایع شود و یکی از شرکا درخواست منحل شدن شرکت را داشته باشد و دادگاه هم دلایل او را مورد تایید قرار دهد و موجه بداندهم چنین  شرکایی که در شرکت حاضر نباشند سهمی را که در هنگام منحل شدن  به او تعلق می‌گیرد را  پرداخت کنند  و او را از شرکت خارج نمایند.

نکات حائز اهمیت در رابطه با این بند :

الف. منحل شدن شرکت منوط به این است که یکی از شرکا از دادگاه درخواست منحل شدن شرکت را داشته باشد .

ب‌. تقاضای منحل شدن شرکت  از دادگاه تنها  در صورت ایجاد  زیانی می باشد که نصف سرمایه شرکت را ضایع کند.

ت‌. در صورتی حکم انحلال شرکت به وسیله ی  دادگاه صادر می‌شود که شرکا ی دیگری حضور نداشته  نباشند تا  سهم شریک درخواست کننده ی منحل شدن شرکت را بپردازند. این مطلب بیانگر این می باشد که شریک متقاضی انحلال بایستی ثابت کند که ضرر شخصی او بدون منحل شدن شرکت ممکن نخواهد بود پس ههر زمانی که  شرکا بتوانند سهم او را بپردازند دلیل موجهی برای منحل شدن شرکت وجود نحواهد داشت.

3- با توجه به  بند د ماده 114 قانون تجارت چنانچه یکی از شرکا فوت شود و براساس  اساسنامه شرکت، فوت شریک موجب منحل شدن شرکت شود شرکت منحل خواهد شد.

این بند به این خاطر وجود دارد که شرکت با مسئولیت محدود جنبه ی شخصی دارد  یعنی در این شرکت شخصیت شریک بسیار مهم است.

نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

نام شرکت...........................................
شماره ثبت:.........................................
سرمایه ثبت شده:.................................
مجمع عمومی فوق العاده شرکت ................ با مسئولیت محدود در ساعت....................روز ........................مورخه .......................در محل شرکت با حضور (اکثریت شرکاء/کلیه شرکاء) تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.
1.در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی به عمل آمد و انهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود.
2.آقای/خانم...............................به آدرس.............................به سمت مدیر تصفیه انتخاب و مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی سمت،اقرار به دریافت کلیه اسناد،مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت می نماید.
3.آقای/خانم.....................(احدی از شرکا مدیر تصفیه،وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام کند.
نام و نام خانوادگی شریک:
میزان سهم الشرکه:
امضاء

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

وظایف مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی که مهم ترین و با اهمیت ترین پایه شرکت می باشد. دارای سه مجمع می باشند که در این مقاله به توضیحات بیشتر پرداخته می شود لطفا مطالعه نمایید.

نحوه تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت

اعضا هیئت مدیره معمولا بدین صورت انتخاب می شوند که سیاست گذاری و تصمیم گیری های بزرگ سازمان را بر عهده گیرند. هرکدام از اعضا هیئت مدیره خود نماینده شرکت نیز محسوب می شوند

آئين نامه ثبت مؤسسات غير تجاری

جهت تاسیس موسسات غیرتجاری در ابتدا باید از آیین نامه ثبت موسسات غیرتجاری اطلاعات لازم در مورد ماده های مصوبه قانون داشته باشید که در این مقاله به آن پرداخته می شود

اسامی تک سیلابی برای ثبت شرکت در کرج

مرحله تعیین نام یکی از مهم ترین و با اهمیت ترین مرحله ها در حیطه ثبت شرکت در کرج می باشد در این مقاله می توانید به مطالعه اسامی تک سیلابی برای ثبت شرکت در کرج بپردازید .

مدارک ثبت تغییرات شرکت در کرج

ثبت تغییرات شرکت ها در کرج به شکل اینترنتی در سامانه اداره ثبت شرکت ها و با تسلیم صورتجلسه و مدارک لازمه امکان پذیر می باشد. در این مقاله به مطالعه مدارک مورد نیاز ثبت تغییرات شرکت در کرج بپردازید .

آگهی کاهش سرمایه

گاهی ممکن است ضرر و زیان وارده بر شرکت، قدری باشد که حداقل نصف سرمایه‌ی شرکت را از بین ببرد، در این مواقع مجبور به کاهش سرمایه به طور اجباری بوده و در غیر این صورت با انحلال شرکت مواجه خواهیم شد.

ثبت شرکت معماری در کرج

معماری جزو امورات و فعالیتهایی می باشد که تلفیقی از هنر و طراحی و مهندسی است و به سبک و طریق ساخت و ساز بناها و فضاهای شهری و طراحی محوطه های درونی و بیرونی می پردازد.

اساسنامه شرکت چیست؟

در این مقاله در رابطه با اساسنامه شرکت مطالبی ارائه شده است برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص مقاله را بخوانید.

ثبت شرکت مشاوره در کرج

به اعضای حقیقی یا حقوقی که بر روی ایده های عمرانی یا طرح های تعیین شده از جانب کار فرما با منعقد نمودن قرارداد کار و فعالیت ، مهندسان مشاور می گویند.

ثبت شرکت تعاونی در کرج

اشخاص حقیقی و حقوقی جهت انتفاع نیازهای موجود و رشد اقتصادی می توانند با یکدیگر تشکیل شرکت دهند و با همکاری و تعاون بین یکدیگر جهت پیشرفت و بهبود وضع موجود تلاش خواهند کرد.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟