لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت شرکت سهامی خاص در کرج ثبت شرکت سهامی عام در کرج ثبت شرکت تعاونی در کرج ثبت شرکت تضامنی در کرج ثبت موسسه در کرج
ثبت شرکت های تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی در کرج ثبت شرکت تولیدی صنعتی در کرج ثبت شرکت معماری در کرج ثبت شرکت عمرانی ساختمانی در کرج
خدمات ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت در کرج مدارک ثبت شرکت در کرج شرایط ثبت شرکت در کرج مدت زمان ثبت شرکت در کرج هزینه ثبت شرکت در کرج اداره ثبت شرکتها در کرج انتخاب نام شرکت استعلام نام شرکت
ثبت تغییرات شرکت
ثبت تغییرات شرکت در کرج ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص در کرج ثبت تغییرات شرکت سهامی عام در کرج ثبت تغییرات موسسه در کرج تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج
تماس با ما

تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج


شرکت با مسئولیت محدود ،عبارت است از شرکتی که متشکل از دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری می باشد و هر کدام  یک از شرکا بدون این که سرمایه آن ها به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، تنها تا اندازه ی سرمایه خود در شرکت مسئول قرض ها  و تعهدات شرکت در کرج می باشند . هنگامی که شرکت با مسئولیت محدود به ثبت می رسد بایستی در اسم شرکت عبارت با مسئولیت محدود درج گردد توجه داشته باشید که اسم شرکت نبایستی ضمانت کننده ی اسم هیچ کدام یک از شرکا باشد.

بنابراین به منظور آسان تر شدن کارهای شما در مقاله های متفاوت چگونگی روال و روند ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج را تشریح نموده ایم.

تقاضانامه یکی از مدارکی که در ثبت شرکت های با مسئولیت محدود لازم و ضروری می باشد تقاضانامه است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

  1. ارائه دو فتوکپی از شرکتنامه کامل شده.
  2. ارائه دو فتوکپی از تقاضانامه کامل شده.
  3. ارائه دو فتوکپی از اساسنامه کامل شده.
  4. فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي کامل شود و فيش واريزي ارائه گردد.
  5. در مواردي که ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط  اخذ و ارائه گردد.
  6. درمواردي که تعداد شرکاء بيشتر از 12 نفر باشند ارائه رونوشت برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار الزامی می باشد.
  7. ارائه اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل الزامی است.

در این مقاله، فرم تقاضانامه شرکت های با مسئولیت محدود را به همراه توضیحاتی کوتاه به منظور تکمیل نمودن این فرم بدون هیچ گونه نقص و اشکالی برای شما فراهم کرده ایم. 

تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

این فرم از 11 قسمت تشکیل شده است.

به ثبت رساندن شرکت با مشخصات و ویژگی های  ذيل درخواست می شود.

1- نام کامل شرکت و نوع آن .............................................. با مسئوليت محدود: در این قسمت در جای خالی نام شرکت که متشکل از سه کلمه خاص می باشد قرار می گیرد.

2- موضوع شرکت: .................................................................: در جای خالی این قسمت موضوع شرکت که تعیین کننده ی نوع فعالیت شما می باشد درج می شود شایان ذکر است که این موضوع در کلیه ی مدارک (اساسنامه، شرکتنامه و... ) ثابت وغیر قابل تغییر می باشد به همین دلیل در انتخاب نمودن موضوع و انجام  تمامی فعالیت ها حتما بایستی با مشاور ثبت خود مشورت کنید.

3- نشاني کامل مرکز اصلي: ......................................در این قسمت آدرس دقیق برای شرکتی که  مورد نظر می باشد همراه با کد پستی درج گردد.

4- اسامي شرکاء يا موسسين با مشخصات کامل هویتی وآدرس مسکوني آن ها قید شود.

آقاي / خانم ......... فرزند ............. به شماره ملي ............... و به شناسنامه شماره ............ صادره ......... متولد ............ به آدرس ................................................................ کدپستی ...........

آقاي / خانم ......... فرزند ............. به شماره ملي ............... و به شناسنامه شماره ............ صادره ......... متولد ............ به آدرس ................................................................ کدپستی ...........

در این قسمت مشخصات کامل و آدرس دقیق  محل اقامت شرکا  ذکر می شود و چنانچه تعداد شرکا  از دو نفر بیشتر باشد  به همین ترتیب فوق تمامی  مشخصات ثبت می شود.

5- مبدا تشکيل شرکت ومدت آن: ...... از تاريخ .... به مدت .....

همان گونه  که مشخص می باشد  در این قسمت مبدا یعنی منطقه ثبتی شرکت (تهران، کرج، مشهد و.... ) ثبت شده تاریخ ثبت و مدت شرکت نیز نامحدود درج می گردد.

6- سرمايه شرکت: اعم از نقدي و غير نقدي .............. ريال نقدي

در این قسمت سرمایه ی  اولیه که برای شرکت درنظر گرفته شده است درج می شود.

7- ميزان سهم الشرکاء هر يک از شرکاء

آقاي / خانم ............... دارنده ............. درصد سهم الشرکه معادل .............. ريال

آقاي / خانم ............... دارنده ............. درصد سهم الشرکه معادل .............. ريال

در قسمت جای خالی اندازه  ترتیب سهم هر شخصی از سرمایه  تعیین و معلوم می شود و به این نکته توجه داشته باشید که  در این قسمت ها در کلیه ی اوراق بایستی  به طور مساوی و برابر کامل شود.

8- اسامي تمامی  اعضاء هيئت مديره با قید سمت آنان و اشخاصی که در شرکت حق امضاء دارند ذکر می شود.

آقاي / خانم ...............  به سمت  ............................

آقای / خانم ............... به سمت ............................

تمامی اوراق واسناد رسمي و بهادار وبانکي وتعهد آور شرکت مانند چک، سفته، برات وقراردادها به امضاء ................. همراه با  مهر شرکت و مکاتبه های اداري به امضاء .................... همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

در این قسمت مشخصات و ویژگی های  هر فرد و عنوان آن ها معین می گردد و در اوراق حق امضا تعیین می شود که چه سمت و یا عنوانی این توانایی را دارد تا بتواند عهده دار به امضا رساندن اوراق باشد (مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره و....) این موضوع  می تواند به صورت فردی یا با هم صورت بگیرد.

9- ترتيب سود شرکت:

برحسب سهم الشرکه سهامداران مطابق بند 20 و 21 اساسنامه.

در این قسمت نیازی به درج موردی نمی باشد.

10- موقع رسيدگي به حق ساليانه سود شرکت:

درپايان هر سال مالي

در این قسمت نیازی به درج موردی نمی باشد.

11- منحل نمودن  شرکت باتوجه به  ماده 114 قانون تجارت خواهد بود.

تاريخ تنظيم .............. و نام و نام خانوادگي شرکاء و امضاء

در این قسمت تاریخ ثبت در پایگاه موسسه ثبت شرکت ها درج می شود.

اگر در ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج دچار مشکل شده اید این کار را به همکاران باتجربه کرج ثبت بسپارید.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

روند دریافت کد اقتصادی در کرج

کد اقتصادی جزءلازمه ی هر شرکت است و گرفتن آن الزامی می باشد.می توانید جهت اقدام به اخذ کداقتصادی مقاله فوق را مطالعه نمایید و اطلاعات لازم را کسب نمایید .

اخذ رتبه پیمانکاری در کرج

جهت رتبه بندی شرکتهای پیمانکار در کرج در واقع ملاک اصلی تعداد مشخص نیروهای فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره یک شرکت می باشد .

تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

شرکت با مسئولیت محدود در کرج ، عبارت است از شرکتی که متشکل از دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری می باشد و هر کدام یک از شرکا بدون این که سرمایه آن ها به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد

ثبت تغییرات شرکت در کرج

نتیجه شرکتهایی که باید در جهت تحولات اقتصادی گام بردارند بهتر است چهارچوب و قوانینی که در اساسنامه قید گردیده تغییراتی را اعمال نمایند که در جهت پیشرفت آن شرکت باشد.

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟